Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Compareixença del degà al Parlament per parlar sobre la Llei d'Arquitectura

Compareixença del degà al Parlament per parlar sobre la Llei d'Arquitectura

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El dimecres 1 de març, el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón, ha comparegut a la comissió de territori del Parlament de Catalunya per exposar el punt de vista del COAC sobre el contingut del Projecte de llei d’arquitectura. 

En la seva intervenció, el degà ha defensat la importància de disposar d'un marc jurídic òptim que ajudi a construir un millor futur per a les nostres ciutats. Fent un repàs històric, ha recordat el paper destacat que han tingut al llarg dels anys les administracions públiques en la contribució de la transformació i millora del patrimoni urbà. Això no obstant, és un fet que actualment els instruments col·lectius i la prevalència dels criteris economicistes han situat la qualitat i els recursos per assolir-la com a valors no prioritaris, posant en primer terme els resultats a curt termini i hipotecant així les generacions futures.

Tal com ha explicat Comerón, el Projecte de llei té un clar objectiu d'establir i definir l'interès públic de l'arquitectura com a fonament per al benestar i la cohesió social. Així, desenvolupa mesures per a la divulgació, promoció i educació envers la qualitat arquitectònica, com són la creació del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya i del Premi Catalunya d’Arquitectura, o l’impuls de polítiques específiques d’àmbit local.

En l'àmbit de la contractació pública, preveu els instruments perquè les administracions públiques, dins el marc de la Llei de contractes estatal, puguin garantir l'exemplaritat de les seves actuacions i licitacions: amb mesures perquè els criteris de valoració de la qualitat arquitectònica rebin sempre una valoració predominant; promou la continuïtat entre projecte i direcció d’obra, la composició adequada dels jurats, els procediments que permetin l’accés a la professió dels joves titulats i l’establiment de valors orientatius per calcular el preu de licitació dels contractes de redacció de projectes.

Finalment, el degà ha agraït la contribució i participació de diferents institucions i col·legis que representen col·lectius professionals directament implicats en el desenvolupament dels projectes arquitectònics.


Resposta als grups parlamentaris

En resposta a les qüestions plantejades pels representants dels diferents grups parlamentaris, Comerón ha remarcat els punts següents:

- La utilitat, sentit i motiu de la Llei d'Arquitectura, la qual preveu un valor no cobert per les altres legislacions vigents: l'interès general de l'arquitectura.
- La contribució a reduir la precarietat professional, difonent el valor de l'arquitectura.
- La necessitat de posar en valor la qualitat arquitectònica, difondre-la i transmetre-la per tal que els ciutadans tinguem els arguments de judici que ens ajudin a valorar els edificis, espais, ciutats... no amb criteris d'inversió sinó amb criteris de millora de la nostra manera de viure.
- La importància de millorar els concursos públics, promovent els de dues voltes i posant les eines perquè el criteri econòmic no sigui el principal.

Les intervencions de la resta de col·legis
A més del degà del COAC, representants dels Col·legis d'Enginyers de Camins,Canals i Ports; Enginyers Industrials; Economistes; Aparelladors; Enginyers Tècnics Industrials i Enginyers Tècnics d'Obres Públiques van també intervenir exposant el seu posicionament respecte la futura Llei. En aquest sentit, tant el Col·legi d'Enginyers Industrials com el de Graduats Tècnics Industrials van expressar la seva oposició, demanant la retirada del projecte de llei. Per contra, tant el Col·legi d'Aparelladors com el Tècnic d'Obres Públiques van mostrar-se clarament alineats en favor de la llei.

Compareixences
Podeu consultar al web del Canal Parlament les compareixences de les diferents institucions i associacions al web del Canal Parlament.
-
Compareixença del 15 de febrer: Cooperativa d'arquitectes La Col, Arquitectes per l'Arquitectura (AxA), Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes (AUS), Agrupació d'Arquitectes Urbanistes del Col·legi d'Arquitectes (AAUC), Consell d'Escoles d'Arquitectura de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Veure el vídeo. Consultar les transcripcions.
- Compareixença de l'1 de març: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Col·legis d'Enginyers de Camins, Canals i Ports; Enginyers Industrials; Economistes; i Aparelladors, Enginyers Tècnics Industrials i Enginyers Tècnics d'Obres Públiques. Veure el vídeo. Consultar les transcripcions.


1/03/2017
Tornar