Propers Actes

Responsabilitat social

 

La responsabilitat social d'una organització com el COAC passa, de forma genèrica, per la defensa dels drets de les persones, la millora del conjunt de la societat i la cura del medi ambient. En aquest sentit, el Col·legi creu fermament que assumir de forma voluntària i pública aquesta responsabilitat s'ha de traduir en l'aplicació sistemàtica de recursos i esforços concrets.

Aquesta voluntat es tradueix en accions concretes com és la contribució a la millora de les condicions de vida de comunitats o grups de població desfavorits, la proposta d'accions per apropar la figura de l'arquitecte i la responsabilitat ciutadana dels arquitectes a la societat o la creació d'un servei d'atenció social per als col·legiats per a l'assessorament davant qualsevol situació personal o familiar que afecti o condicioni la seva vida i el seu benestar.