Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

QUOTES I SERVEIS

El Col·legi d'Arquitectes contempla una Quota Col·legial, inherent a la col·legiació, que inclou els serveis i activitats essencials per a l’exercici de la professió i els que promouen la difusió de l'arquitectura i la preservació dels seus fons. Addicionalment, el COAC ofereix el Tram de Serveis Complementaris, de caràcter voluntari, que comprèn aquells serveis de suport i desenvolupament professional que o bé es presten de forma més personalitzada o bé aprofundeixen en aspectes tècnics de la professió. Consulta més avall el detall de tot el que t'oferim.

Col·legia't   Quota, Serveis Complementaris i Drets d'Incorporació  Bonificacions  Vinculacions
 
 

   Quota
   Col·legial 
more info

Oficina Consultora Tècnica
Informació i suport tècnic bàsics

Suport Jurídic
Atenció jurídica bàsica
Informació general fiscal, comptable i laboral

Suport Informàtic
Atenció informàtica 
Compte de correu electrònic bàsic

Internacional
Jornades informatives
Base de dades documental

Secretaria
Atenció i suport al col·legiat
Emissió de certificats

Secretaria Tècnica
Suport i orientació en resolució de qüestions d'exercici professional

Resolució incidències i règim disciplinari
Atenció en conflictes i incidències
Orientació en qüestions de règim disciplinari

Escola Sert
Formació contínua
Descompte del 12,5% en formació especialitzada
Campus Professional
Càpsules formatives de la FormaTecA

Borsa de Treball
Activitats per a l'impuls de l'ocupació
Borsa d'ofertes de feina específiques per a arquitectes
Publicació en línea del currículum i portfoli
Orientació inicial en autoocupació

Atenció Social
Atenció social al col·legiat
Assessorament en serveis socials

Acció Cultural
Actes i exposicions
Revista Quaderns

Biblioteca
Accés a la Biblioteca i consulta
Informació presencial
Préstec de llibres, revistes i documents audiovisuals

Arxiu Històric i Fotogràfic
Accés a l'Arxiu i consulta
Informació presencial
Accés a la base de dades Arxitectura

Comunicació
Recull de premsa diari
Butlletí de Suport Professional

   Serveis
   Complementaris 
more info

Oficina Consultora Tècnica
Base de dades documental
Suport tècnic i normatiu

Suport Jurídic
Reclamació extrajudicial d'honoraris
Resolució de consultes de caire legal
Assessorament urbanístic

Oficina de Contractació Pública
Actualitat informativa sobre concursos i licitacions en curs
Assesorament jurídic i tècnic
Butlletí personalitzat

Internacional
Atenció personalitzada

Escola Sert
Descompte del 25% en formació especialitzada
Càpsules especialitzades de la FormaTecA

Borsa de Treball
Servei d'orientació i acompanyament

   Serveis
   de Pagament

Oficina Consultora Tècnica
Atenció personalitzada

Visats i registres
Visat
Certificats de segona ocupació
Informes d'Idoneïtat Tècnica
Registre automàtic de documents 

Secretaria
Signatura electrònica

Escola Sert
Formació especialitzada

Biblioteca
Reproducció de documents

Arxiu Històric i Fotogràfic
Reproducció de documents

Mostres d'Arquitectura
Participació a les Mostres d'Arquitectura Catalana