Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Edifici COAC Barcelona

Acció col·legial

La funció de representació dels arquitectes es fa a través de les següents accions:
 

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
Relacions institucionals. El COAC representa, promou i defensa el col·lectiu dels arquitectes davant de la societat en general i de les institucions públiques en particular, promovent i estant present en totes aquelles accions i projectes en els quals els arquitectes han de tenir veu.

Acció sobre les Administracions Públiques. El COAC treballa juntament amb les Administracions Públiques, tant a nivell territorial (a través de demarcacions i delegacions) com temàtic (a través de la participació en les Taules Tècniques del sector de l’edificació, entre altres).

Representació i participació al CSCAE.
Els arquitectes col·legiats són representats pel COAC al Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, que és la institució encarregada de representar la professió a nivell estatal i internacional.


TASCA LEGISLATIVA
Impuls i desenvolupament de textos legislatius. El COAC treballa per a la defensa dels interessos de la professió d'arquitecte i vetlla per al seu respecte en l'activitat normativa catalana. Per a tal fi, compta amb el suport tècnic del seu equip jurídic.

Impuls del debat arquitectònic i urbanístic.
El COAC promou accions i debats sobre polítiques d'arquitectura i urbanisme amb l'objectiu de mesurar i millorar l'impacte d'aquestes polítiques tant a nivell professional com a nivell social.


PARTICIPACIÓ
Impuls i suport a la cooperació entre arquitectes. Els col·legiats tenen l'oportunitat de participar en els Grups de Treball del COAC, que tenen com a principal objectiu posar en comú i debatre qüestions d'interès en el seu àmbit d'actuació i difondre la seva especialització.

Foment del debat arquitectònic. El COAC té dins la seva organització diferents Agrupacions formades per arquitectes especialitzats en un camp concret o en un model d'exercici específic. Les Agrupacions organitzen trobades, jornades, cursos i altres activitats per tal de millorar la formació dels seus membres i per difondre el seu àmbit d'especialització.


COMUNICACIÓ
Atenció als mitjans de comunicació. El COAC treballa diàriament per atendre les consultes i peticions dels mitjans de comunicació, amb l'objectiu de promoure el coneixement de l'arquitectura i aconseguir ser per als mitjans el punt de referència en qüestions arquitectòniques, tant a nivell professional com cultural.


Versió per a imprimirPDF version