Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Punts clau de la Llei de l'Arquitectura

Punts clau de la Llei de l'Arquitectura

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Llei de l’Arquitectura, pionera a l’Estat espanyol i la segona a nivell europeu, estableix l’arquitectura com a activitat d’interès general i fonament per al benestar i la cohesió social. En conseqüència, el Govern i les administracions públiques determinaran les actuacions de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i urbanística i mesures per propiciar el marc d’actuació adequat en la contractació pública i com a referència també per a les actuacions en l’àmbit privat.

Partint d’aquesta premissa, el preàmbul de la Llei recull els precedents legislatius europeus que fonamenten la declaració d’interès general de l’arquitectura i el seu desenvolupament legislatiu. Així, els principals punts de la Llei de l’Arquitectura són:

- Es defineix l’arquitectura com activitat d’interès general al servei de la societat i desenvolupa mesures per promoure-ho.

- S’estableixen les mesures per posar en valor i promoure el coneixement i el paper de l’arquitectura en el benestar de les persones.

- Es promou i es posa de relleu el paper innovador de l’arquitectura i el seu potencial per afavorir el desenvolupament sostenible.

- Es determinen les mesures per al foment i l’impuls de la qualitat arquitectònica.

- Es fomenta la qualitat de l’arquitectura mitjançant polítiques exemplars de construcció pública.

- S’estableix que el Govern de Catalunya definirà el valor orientatiu per als honoraris en l’àmbit de l’arquitectura.

- Els concursos d’arquitectura valoraran els criteris de qualitat per sobre del preu.

- Es promou la diversitat i accés dels joves a la contractació pública.

- S'estableixen les modalitats i valor de contractació a partir del qual l’administració pública ha de contractar el procés arquitectònic i els instruments de planejament urbanístic.

- S'impulsa la visibilitat i la valoració de l’arquitectura a través de mecanismes com ara el Premi Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït, el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya i la creació voluntària d’Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les administracions locals.

- Les licitacions públiques es faran pel procediment de concurs de projectes amb intervenció de jurat a dues voltes.

- Es promou la composició adequada de jurats en les licitacions públiques per garantir la selecció de la millor proposta, així com la transparència i la publicació obligatòria de les actes i les propostes presentades.

- El preàmbul exposa la contribució de la continuïtat entre projecte i direcció d’obres en l’assoliment dels objectius de la llei.
28/06/2017
Tornar