steel framing

Visita Tècnica: Sistema industrialitzat Steel Framing

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 27 de setembre, la Delegació del Vallès va organitzar una visita tècnica guiada a un habitatge bifamiliar de nova construcció, situat a les Fonts de Terrassa, que utilitza el sistema industrialitzat Steel Framing. Davant l'èxit de convocatòria, es van realitzar dos torns per donar cabuda a tots els interessats.

Les explicacions van anar a càrrec de l'equip tècnic de disseny, amb l'arquitecte del projecte i membre de Junta de l'Associació de Consultors d'Estructures al capdavant, Xavier Mateu i Palau; l'arquitecta i col·laboradora del projecte, Leyre Moreno Aliaga; i l'enginyer del projecte i responsable del càlcul estructural, Lluís Tresserres.

Els col·legiats van poder veure in situ l’execució de diferents volums i el muntatge d'aquestes estructures amb perfils d'acer galvanitzat d'alta resistència i units entre si per mitjà de cargols autoperforats.  
 
1/10/2019
Tornar