Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
S’inicien les obres de rehabilitació de la seu de plaça Nova

S’inicien les obres de rehabilitació de la seu de plaça Nova

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Les obres de rehabilitació de la façana de la seu del Col·legi d’Arquitectes a plaça Nova ja s'han iniciat. Donat el significatiu valor patrimonial de la seu col·legial, es tracta d’una intervenció molt acurada, la qual millorarà substancialment les prestacions de l’edifici.

Els arquitectes rehabilitem, i en aquesta ocasió ho fem a casa nostra, a la seu col·legial situada a la plaça Nova de Barcelona. L’edifici, obra de l’arquitecte Xavier Busquets inaugurada l’any 1962, està catalogat com a patrimoni arquitectònic i és un dels pocs exemples que queden a Barcelona de l’anomenat “Moviment modern”.

Després de més de 50 anys de la seva construcció eren evidents unes necessitats de millora de les prestacions per tal satisfer els requeriments d’un edifici per al segle XXI, sobretot pel que fa a la seva eficiència energètica i ambiental, així com el control acústic i l’assolellament.

En aquest sentit, la proposta guanyadora del concurs convocat a tal efecte —presentada per l’equip composat per la societat Fuses-Viader Arquitectes SLP, i els arquitectes Jorge Perea i Jordi Mansilla— resol tant la necessitat de restauració de la façana com la millora de les seves prestacions.

Exemple de renovació urbana
Actualment, en un context en què els nivells de construcció i rehabilitació a Catalunya estan molt per sota dels habituals en l’entorn europeu i que, alhora, el 40% del consum energètic a la Unió Europea està generat pels edificis —segons l’informe “Una visió-país per al sector de l’edificació a Espanya", elaborat pel Grup de Treball sobre Rehabilitació GTR—, l’actualització i renovació dels edificis pren rellevància. D’una banda, com a motor de recuperació per al sector de l’edificació i, de l’altra, com a activitat que ha de permetre la millora del parc edificat en conceptes com sostenibilitat, eficiència energètica, funcionalitat i utilitat, i impuls de la competitivitat.

Així doncs, la rehabilitació de la façana ha de repercutir no tan sols en la millora de les prestacions, sinó que també ha de servir d’exemple per a la conscienciació col·lectiva i foment del debat i millora contínua de la rehabilitació.

Rehabilitació sense afectació dels serveis col·legials
Durant els propers mesos en què es duran a terme les obres de rehabilitació, la prestació de serveis col·legials no es veurà afectada. L’atenció als arquitectes es continua fent a la 3a planta de l’edifici i només s’han traslladat a l’edifici del carrer Arcs els departaments d’assessorament tècnic —Assessoria Jurídica i Oficina Consultora Tècnica— i Deganat.

Característiques de la nova façana
L'actuació de rehabilitació es durà a terme a les 7 plantes de la torre de l'edifici, i comportarà les millores següents:

A nivell constructiu
, es realitzarà una nova pell que, tot i preservar el ritme de l’estructura i perfileries metàl·liques existents, dotarà l’edifici de noves i substancialment millorades prestacions: els ampits de la façana disposaran d’un elevat aïllament tèrmic, amb un exterior de vidre laminat que incorpora cèl·lules fotovoltaiques de capa fina, de gran eficiència en la producció d'energia. Les finestres es resolen amb una perfileria d’acer amb trencament de pont tèrmic, especialment fina per mantenir el caràcter de la façana original. 

Aquestes finestres, que seran oscil·lo batents per tal de millorar la capacitat i control de la ventilació natural de les oficines, incorporen vidres de baixa emissivitat amb càmera, assegurant un bon comportament acústic i tèrmic de la part vidriada de la façana i, a la vegada, mantenint una alta transparència des de l'interior. El control de la radiació solar directa s’aconsegueix amb les qualitats reflectants del vidre, en combinació amb persianes interiors de lames orientables, que eviten l’enlluernament i que s’unifiquen cromàticament amb el vidre.

Eficiència energètica i ambiental: la nova façana incorpora canvis substancials energèticament parlant. Així, es reduiran el consum d’energia tèrmica —tant pel que fa a calefacció com a refrigeració—, elèctrica i de gas; amb la idea que en el futur, quan es pugui dur a terme la rehabilitació de la resta de l'edifici, el cost energètic quedi reduït en com a mínim un 91% respecte l’actual. 

En aquest sentit, el projecte formarà part del Projecte europeu que, en el marc del programa Horitzon 2020 i sota el títol Integrated Decision Support for Early Steps of NZEB Renovations (amb l’acrònim EarlyNZEB), estudiarà metodologies i donarà suport en rehabilitacions energètiques exemplars. Dins del projecte Horizon 2020, el COAC, mitjançant la renovació de la façana, està inclòs a l’iniciativa Growsmarter, que busca reduir la petjada ambiental en la ràpida urbanització de les ciutats i una forma més intel·ligent de respondre a les necessitats dels seus ciutadans en àmbits com l'energia (Low Energy Districts), les infraestructures (IT) i el transport (Mobility) a través del desenvolupament de diferents actuacions.

Sostenibilitat: La nova capacitat de generació elèctrica de la façana permetrà aconseguir una certa autogeneració d’energia per ser consumida al propi edifici, que pot representar un 8,8% de l’electricitat que gastarà l’edifici en finalitzar la intervenció. En relació a emissions de CO2, les emissions estalviades, tenint en compte tot el cicle de vida de l'edifici, serien de 8 tones.
11/11/2016
Tornar