Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Compensacions membres junta

Fixació de les compensacions dels membres de Junta de Govern

Documents informatius

Disposiciones de libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992, de 29 de setembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat per RD 1329/1995  

Textos legals

Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents

Textos legals

Sol·licitud inscripció societat

PETICIÓ DE REGISTRE COL·LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL

Plantilles i fitxes

D 112/2010

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Textos legals

Llistat de la Codificació europea de residus

Accés al catàleg de residus de catalunya i al catàleg europeu de residus

Documents informatius

Pla d’acció del COAC 2019

Pla d’acció del COAC per la sostenibilitat en el marc del "Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022” de l’Ajuntament de Barcelona. 

Documents informatius

Manuals Nou correu COAC Emaas

  https://www.arquitectes.cat/ca/TIC/correu-manuals 

Manuals i Guies

Llei 20/2009

de prevenció i control ambiental de les activitats

Textos legals

Adjudicació ajuts cooperació 2018

Adjudicació ajuts cooperació 2018 

Documents informatius

Pàgines