Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Instruccions d'ús i manteniment

Aplicació per generar en word les instruccions d'ús i manteniment

Aplicacions

Model d'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Aplicació per generar el Model d'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (febrer 2016). En data juny 2021, s’ha fet una revisió per a un ús no sexista del llenguatge

Aplicacions

Preus de visat (juliol 2016)

Aquest document conté la informació per al càlcul de l'import de visat dels expedients d'edificació (incloses les legalitzacions), tant si són de visat voluntari com si són de visat obligatori.

Documents informatius

Pla de manteniment en edificis d'habitatges existents

Recomanacions d'operacions de manteniment per a les zones comunes dels edificis d'habitatges existents

Aplicacions

Detall de preus per a l'emissió dels Informes d'Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona

 Detall de preus per l'emisió dels Informes de Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona 

Documents informatius

Mòdul Bàsic 2016. Actualització del MB i del Factor d'Actualització

S’acorda fixar el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul del...

Documents informatius

Preus de visat (DESEMBRE 2011)

Aquests són els preus que van entrar en vigor el dia 1 de desembre de 2011.

Documents informatius

Eines de càlcul DB HE 0

Justificació de compliment del DB HE 0 "Limitació del consum energètic" projecte executiu

Aplicacions

Programes Certificació Energètica d'edificis existents

Accés als programes de Certificació d’Eficiència Energètica d’edificis existents

Aplicacions

Eines de càlcul DB HE 1

Justificació de compliment del DB HE 1 "Condicions per al control de la demanda energètica" projecte executiu

Aplicacions

Eina de càlcul del DB HR

Eina de càlcul per a l'opció general del DB HR "Protecció contra el soroll" 

Aplicacions

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges.

 D 375/1988 (DOGC 28/12/1988)  

Textos legals

Pàgines