Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció

Reglamento (UE) nº305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21/12/1988 (DOCE 11/2/1989)

accedeix al contingut