El COAC i els arquitectes, parts actives en l'elaboració de l’Agenda Urbana

Imatge: 
© Agenda Urbana de Catalunya
El passat 28 de juliol, l’Agenda Urbana de Catalunya va iniciar la segona fase del seu procés participatiu i, com en la primera, el COAC torna a ser part activa en el seu procés. En aquesta ocasió, es va realitzar una de les Comissions tècniques de l'Assemblea Urbana de Catalunya, on s'hi va exposar la proposta de configuració dels Grups de treball, un pas més per poder iniciar els treballs de redacció de l'Agenda Urbana.

A més de ser membre de l’Assemblea Urbana, el Col·legi forma part de la Comissió tècnica dels representants dels agents de la societat. En aquesta comissió participen l’acadèmia i el coneixement,  col·legis professionals, el tercer sector, sindicats i sector productiu, entre d’altres. 

Què és l’Agenda Urbana?
El  2015, l'Assemblea General de l'ONU adopta l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, un pla d'acció que representa el compromís internacional d'abordar els grans reptes de la globalització des de la perspectiva triple del desenvolupament sostenible: la mirada social, econòmica i mediambiental. Per afrontar aquests reptes, l'agenda proposa un sistema de 17 objectius universals, els coneguts com a objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que fan referència a qüestions com la salut i el benestar, el canvi climàtic o les ciutats i comunitats sostenibles, entre d'altres.

Amb la voluntat d'aconseguir el màxim d'èxit, l'Agenda 2030 requereix un sistema de governança multinivell des de l'òptica internacional, nacional, regional i local. Cada govern s'ha de comprometre a definir, implementar i assolir els objectius de manera concertada. En aquest context, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat impulsa l'Agenda Urbana de Catalunya. 

L’elaboració de l’Agenda requereix tant de coneixement tècnic d’especialistes, professionals, investigadors i personal de les administracions, com de les aportacions de la ciutadania i la societat civil. A través del debat estratègic es busca concretar les diferents polítiques públiques que tindran impacte en els objectius de l’Agenda i aconseguir fer, col·lectivament, millors ciutats. 

El paper dels arquitectes i de la renovació urbana
Des de l’any 2018, el COAC forma part de l’Agenda Urbana de Catalunya (AUC), tant a l’Assemblea com a la Comissió Tècnica. Per al Col·legi, és fonamental defensar el posicionament cabdal dels arquitectes en els reptes de futur de les nostres ciutats, com són la qualitat de l’aire, l’energia sostenible, la inclusió social, el model urbà, el dret a l'habitatge, l’economia circular i l’emergència climàtica, entre d’altres.

Així mateix, i en paral·lel, per al COAC és imprescindible continuar treballant en el Pacte Nacional per a la Renovació Urbana en el marc de l'Agenda Urbana, amb la voluntat d'aterrar en accions concretes aquells aspectes vinculats amb la rehabilitació del nostre parc edificat. 

4/08/2020
Tornar