Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Missatge d'estat

You must login to view this form.

Suggeriments, peticions, queixes i reclamacions

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya recollirà els suggeriments i peticions que se li facin arribar a través del formulari que es facilita en aquesta pàgina web i respondrà als mateixos en el termini d’un mes des de la seva recepció.

Les peticions d’informació pública seran gestionades de conformitat amb el previst a la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en concret de conformitat amb el recollit als seus articles 20, 26 i concordants.

Podran formular queixes i reclamacions els consumidors o usuaris que contractin els serveis professionals dels arquitectes i les organitzacions de consumidors. Les queixes i reclamacions poden estar referides exclusivament a l'activitat professional del col·legiat. Per a aquest servei, es pot contactar amb la Vocalia d'Exercici Professional o amb la Comissió d'incidències corresponent al lloc de l'obra o adreça professional de l'arquitecte. El Col·legi no té cap competència per atendre reclamacions por danys materials per vicis de construcció efectuats per propietaris i compradors d'edificis, ni infraccions urbanístiques.