IIT
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Informes d'Idoneïtat Tècnica

Aplicació per a la tramitació dels Informes d’Idoneïtat Tècnica per a l'Ajuntament de Barcelona:

Accés a l'a plicació >>

L'aplicació està orientada a les necessitats reals dels usuaris, facilitant una introducció de dades àgil. El Servei de Visat del COAC assumeix, amb aquesta nova aplicació, el compromís de tramitació en un màxim de 5 dies.
 
Els arquitectes del Servei de Visat del COAC són professionals experts que acumulen una experiència de més de 15.000 expedients informats favorablement. A la garantia en la qualitat de revisió s’afegeix una atenció personalitzada tant per via telemàtica com presencial, que facilita a l’arquitecte la resolució de dubtes i el coneixement sobre l’estat de tramitació del seu expedient.
  
L'Ordenança Fiscal sobre taxes urbanístiques de l'Ajuntament de Barcelona indica que el client ha d’abonar l’import de la revisió directament a l'entitat col·laboradora acreditada que emet l'IIT (import subjecte a IVA). 
 
L'Ajuntament estableix un barem de preus amb uns límits màxims i mínims, dels quals el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya aplica els mínims publicats. 

Més informació sobre els IIT a Barcelona
Versió per a imprimirPDF version