Adjudicació ajuts cooperació 2018

Adjudicació ajuts cooperació 2018 

Documentos informativos

Acord mesa electoral Tarragona

Acord de constitució de la mesa electoral de la Demarcació de Tarragona per a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 10 de maig de 2018.

Documentos informativos

creu sant jordi

Creu de Sant Jordi

Documentos informativos

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER BAIXOS INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. 12/012/2018)

Plantillas y fichas

Eleccions COAC - Model interventor

Model orientatiu de nomenament d'interventor o interventora

Documentos informativos

Eleccions COAC - Resultats definitius

Proclamació per part de la Mesa Electoral Central dels candidats escollits el 10 de maig de 2018 a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Documentos informativos

Text refòs de la Llei reguladora dels residus. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol

Textos legales

Eleccions 2018 - Manual vot

Explicació il·lustrativa dels passos a seguir a la plataforma de votació per votar a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del dia 10 de maig de 2018.

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Votació segons inscripció

Esquema explicatiu del que es pot votar a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 2018 segons la inscripció territorial de cada elector.

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Portal de votació

Preguntes freqüents sobre el possibles dubtes en relació al portal de votació.

Documentos informativos

incoació expedient disciplinari 4627/2017

Acord incoació d’expedient disciplinari núm.4627/2017 a l’arquitecte (…) per pressumpta vulneració de la llei de la funció pública, la llei de contractes del sector públic i la llei de competència...

Documentos informativos

Eleccions 2018 - Candidatures provisionals

Llistat provisional.Candidatures presentades, ordenades per tipus d'elecció i, dins de cada tipus, pel moment de presentació de la candidatura.

Documentos informativos

Pages