Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Preguntes freqüents sobre les clàusules sòl

Probablement, molts dels arquitectes col·legiats tinguin, a títol particular, un préstec o crèdit hipotecari que contingui la coneguda com a “clàusula sòl”, que no és...

Documentos informativos

Guia Tècnica "integración de la prevenció dels riscs laborals en obres de construcció"

Guia tècnica del INSHT (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo) de novembre 2014

Manuales y Guías

Guia técnica para la evaluación y prevención de la exposicion a amianto

Guia Tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuales y Guías

Protocol per a la redacció de projectes de Restauració i d'Intervenció arquitectònica

Iniciativa del Servei de Patrimoni Arquitectònic.

Manuales y Guías

Ratificació de les condicions de final d'obra i d'habitabilitat

Model de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la Ratificació de les condicions de final d'obra i d'habitabilitat.

Plantillas y fichas

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER RAÓ D'INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. novembre 2023)

Plantillas y fichas

Informació al ciutadà sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis

Informació sobre els passos a seguir per part dels propietaris per a l'obtenció dels informes ITEs.

Documentos informativos

Guies per a la rehabilitació energètica

Guies publicades pel Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i per l'Ajuntament de Madrid

Manuales y Guías

condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció

Reglamento (UE) nº305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

Textos legales

REDUCIDO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE JULIO

La Agencia Tributaria recuerda que este año, el...

Documentos informativos

Solicitud colegiacion título dentro UE establecimiento

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN EN RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Plantillas y fichas

Pages