Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges.

 D 375/1988 (DOGC 28/12/1988)  

Textos legales

PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS D’HABITATGES EXISTENTS

Recomanacions d'operacions de manteniment per a les zones comunes dels edificis d'habitatges existents

Aplicaciones

Guia ITE, Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges

Guia ITE Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges Decret 67/2015

Manuales y Guías

Base de dades de materials i productes

Accés a la Base de dades de materials i productes de l'ITEc

Aplicaciones

certificat d'obra en construcció

Certificat d'obra en construcció. Document a utilitzar per a indicar el percentatge d'obra executada.

Plantillas y fichas

Catàleg d'Elements Constructius

El catàleg d'elements constructius (CEC) proporciona una base de dades que recull informació de les característiques i prestacions dels materials

Documentos reconocidos

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/...

Textos legales

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

D 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/2015, en vigor el...

Textos legales

Sol·licitud de Certificats de dades col·legials

Certificació acreditativa

Plantillas y fichas

Manual de bastides

Ajuntament de Barcelona (mobilitat i accessibilitat)

Manuales y Guías

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del Coac

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16

Documentos informativos

NRE-AEOR-93

Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres dels edificis d'habitatges.

Textos legales

Pages