Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

MIRADES: Indústries Fluvials. L'aigua com a energia.

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La segona exposició del cicle MIRADES, dedicat enguany a l'Aigua, presenta a la seu de Manresa de la Demarcació de les Comarques Centrals una vintena d'imatges de la fotògrafa Judith Casas, que mostren un recorregut per les indústries fluvials i com l'aigua ha portat i porta identitat al territori.
L'exposició forma part de la sèrie "Col·leccions COAC", amb material fotogràfic de l’Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

L'exposició es podrà visitar entre l'1 i el 16 de desembre (a excepció dels dies 6 i 8, que romandrà tancada per festivitat), i el divendres 15 de desembre de 18 a 19 h, se celebrarà l'acte de cloenda amb una xerrada amb l'artista

Aquesta exposició és itinerant i l'11 de gener de l'any 2024 estarà present a la seu COAC de Vic (Plaça Bisbe Oliba, 2) i també comptarà amb la presència de la fotògrafa Judith Casas.

Judith Casas Sayós (Sant Pere de Torelló, Barcelona, ​​1992) va estudiar Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Grau 2010-2015 i Màster 2015-2016). El seu interès per la fotografia d’arquitectura comença a inicis de la carrera i es consolida durant els viatges d’estudis a Roma, Amsterdam i Copenhaguen. El primer curs de fotografia d’arquitectura que realitza és a la pròpia universitat, de la mà del fotògraf i professor Ricardo Santonja, l’any 2011. El 2013 guanya el segon premi del “XIV Fotoconcurs del Carnet Jove” amb una fotografia zenital de la Biblioteca Universitària d’Utrecht de l’arquitecte Wiel Arets. El 2014 assisteix a l’Escola Sert (Centre Formatiu del COAC) per fer el segon curs de fotografia d’arquitectura amb el fotògraf Adrià Goula. La seva passió per la fotografia sorgeix, però, als disset anys, quan el seu pare li deixa per primera vegada la seva càmera rèflex i indaga en el mètode de postproducció fotogràfica “High Dynamic Range”. S’introdueix al món de la fotografia de paisatge i retrat, i durant els anys de la carrera realitza reportatges de promoció musical, fotografia de concerts, esdeveniments i fotografia d’estudi. Des del 2015 fins al 2021 col·labora amb l’estudi Flores i Prats, amb qui va tenir l’oportunitat de registrar el procés de construcció de la Nova Sala Beckett a Barcelona i les seves dues intervencions a la Biennal d’Arquitectura de Venècia del 2018 “Liquid Light” i “The Morning Chapel” entre altres projectes. El 2018 comença a treballar amb l’Adrià Goula com a segona fotògrafa fins al juny del 2021, quan inicia el seu propi projecte personal com a fotògrafa d’arquitectura. 

El cicle d'exposicions MIRADES és una iniciativa cultural que teixeix tot el territori d’una forma col.laborativa, posant de manifest el patrimoni local a través de l’observació dels quatre elements de la natura: l’aigua, la terra, el foc i l’aire. Cadascun del elements serà motiu d'una mostra anual, completant la sèrie en quatre anys i augmentant el llegat de l’Arxiu Històric del COAC amb la donació dels registres fotogràfics que construiran les exposicions. D’aquesta manera, des d’una mirada local, posarem en comú i debatrem compromisos de caire global.


Amb el patrocini de:
 
PDF version

"Picasso, el urbanismo y la síntesis de las artes", en el Centro Abierto de Arquitectura

Imatge: 
Fons Busquets Sindreu - Arxiu Històric del COAC

El Centro Abierto de Arquitectura, impulsado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, se suma al Año Picasso, que conmemora los 50 años de la muerte del artista, con la exposición 'Picasso, el urbanismo y la síntesis de las artes'. La muestra, que se inaugura el jueves 16 de noviembre a las 19 h, no sólo repasa cómo y por qué se hicieron los famosos frisos de la sede del COAC, sino que también quiere analizar el contexto teórico y artístico del momento y la presencia de otras obras que combinan arte y arquitectura.

En 'Picasso, el urbanismo y la síntesis de las artes' se detalla todo el proceso creativo del trabajo que Pablo Picasso y Carl Nesjar realizaron en la sede de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (1962), obra de Xavier Busquets. Unos esgrafiados, recientemente restaurados, que homenajean a la cultura catalana y que otorgan una singularidad única al edificio, que conjuga, de forma indisoluble, arte y arquitectura.

Tal y como detalla el comisario de la exposición, Fernando Marzá, la acción de ambos artistas se enmarca en un doble contexto: por un lado, el urbano, porque coincide con la apertura de la nueva avenida de la Catedral y la calle Arcs, dentro de la Gran Via C proyectada por Cerdà y, por otro, el artístico, en relación con la reflexión conjunta entre arquitectos y artistas sobre el papel de cada uno en la resolución de proyectos de arquitectura y urbanismo.

La muestra es pues una oportunidad única para admirar los frisos de la fachada, pero también los interiores de la primera planta, menos conocidos. Al mismo tiempo, el relato expositivo permite entender la relación de Picasso con el hormigón: desde un primer contacto con el método del encofrado de Le Corbusier, que el artista descarta, hasta el descubrimiento, gracias a Carl Nesjar, del conocido como 'Naturbetong', la técnica de chorro de arena a presión que finalmente se utilizó en los populares frisos barceloneses.

El diálogo entre el arte y la arquitectura: contexto y otros ejemplos
Antes de llegar a los frisos, se pone el foco en el contexto de esta intervención. Y es que las reflexiones sobre el urbanismo y la síntesis de las artes ocuparon grandes discusiones desde finales de los años cuarenta. Así, se llevaron a cabo diversas teorías –como CIAM 7, Bergamo 1949– y grandes realizaciones, con protagonistas como Le Corbusier, André Bloc, Matisse, Vasarely, Carlos Raúl Villanueva, Sáenz de Oiza, Oteiza, Chillida, Ràfols Casamada, Subirachs…

Así pues, se dan a conocer otros casos en los que arquitectos y artistas se han unido para crear edificios donde la arquitectura y el arte son inseparables como Ronchamp, de Le Corbusier; Carboneras, de André Bloc; o la capilla en el camino de Santiago, de Sáenz de Oiza, Oteiza y Romaní.

Además, al final de la exposición también se reflexiona sobre cómo en la ciudad de Barcelona sigue presente la síntesis de las artes, con diversas obras de artistas contemporáneos que han ido ocupando calles, plazas o rincones de la ciudad, como por ejemplo el fotomosaico del beso en la plaza Isidre Nonell, de Joan Fontcuberta.

Apoyo para la conservación, restauración y difusión de un elemento patrimonial único
La exposición cuenta con el apoyo de la Fundación Banc Sabadell, con quien el COAC firmó un convenio en 2022 para hacer posible la rehabilitación de los frisos de Picasso, un elemento cultural de gran valor para la ciudad de Barcelona. El mismo documento recogía la colaboración de la Fundación Banco Sabadell en la exposición dedicada al artista, al tiempo que contemplaba la creación de sinergias entre ambas entidades para el cuidado y difusión del valor patrimonial de nuestros edificios y maximizar así la contribución a la sociedad.

Visitas guiadas a la exposición
La apertura de la muestra supone también el pistoletazo de salida de una nueva iniciativa: las visitas guiadas. Cada sábado a las 12 h, se realizarán visitas de la mano de arquitectos colegiados que explicarán el contenido expuesto. Más información.


Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

Con el patrocinio de:
 

PDF version

Exposició: re_ moure invenció acció

Imatge: 
© EARTVIC

La sala d'exposicions del COAC de Vic acull l'exposició "re_ moure invenció acció", una mostra dels Treballs Finals de Grau en Disseny dels alumnes d'ESDAPC del Campus Vic, que s’inaugurarà el proper dia 16 de novembre a les 19 h i estarà oberta fins el dia 29 del mateix mes.

Aquesta exposició és una mostra de projectes desenvolupats pels alumnes de Disseny Gràfic (Anna Pujol, Carla Sánchez, Marta Portet, Anna Oliva, Carla Ruiz, Tània Comellas i Wenddy Cruz) i Disseny d'Interiors (Laia Mas, Júlia Vidal i Judit Sánchez).

Es tracta dels TFG d'ESDAPC que van fer el 2n semestre del 4t curs dels estudis de Grau en Disseny realitzats a l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya, assessorats pels seus corresponents tutors. Les propostes exposades d'una banda reflexionen sobre la societat i de l'altra banda aporten el seu punt de vista i solucions per tal de transformar-la, fent palesa la tasca del dissenyador com a agent de canvi social.

L'exposició ha estat dissenyada per l'alumnat del Campus Vic, dins el marc de l'assignatura de Disseny d'espais efímers, optativa de 4t curs tutoritzada per Núria Nofrarias.  

PDF version

"Picasso, l'urbanisme i la síntesi de les arts", al Centre Obert d’Arquitectura

Imatge: 
Fons Busquets Sindreu - Arxiu Històric del COAC

IMPORTANT: El dissabte 20 de gener de 10 a 16h, a causa d'un esdeveniment al COAC, l’exposició romandrà oberta tot i que únicament es podrà visitar la sala Altell


El Centre Obert d’Arquitectura, impulsat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, se suma a l’Any Picasso, que commemora els 50 anys de la mort de l’artista, amb l’exposició ‘Picasso, l’urbanisme i la síntesi de les arts’. La mostra, que s'inaugura el dijous 16 de novembre a les 19 h, no només repassa com i per què es van fer els famosos frisos de la seu del COAC, sinó que també vol analitzar el context teòric i artístic del moment i la presència d’altres obres que combinen art i arquitectura.

A ‘Picasso, l’urbanisme i la síntesi de les arts’ s’hi detalla tot el procés creatiu del treball que Pablo Picasso i Carl Nesjar van realitzar a la seu de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (1962), obra de Xavier Busquets. Uns esgrafiats, recentment restaurats, que homenatgen la cultura catalana i que atorguen una singularitat única a l’edifici, que conjuga, de forma indissoluble, art i arquitectura.

Tal com detalla el comissari de l'exposició, Fernando Marzá, l’acció dels dos artistes s’emmarca en un doble context: d’una banda, l’urbà, perquè coincideix amb l’obertura de la nova avinguda de la Catedral i el carrer Arcs, dins de la Gran Via C projectada per Cerdà i, de l’altra, l’artístic, en relació amb la reflexió conjunta entre arquitectes i artistes sobre el paper de cadascú en la resolució de projectes d’arquitectura i urbanisme.

La mostra és, doncs, una oportunitat única per admirar els frisos de la façana, però també els interiors de la primera planta, menys coneguts. Al mateix temps, el relat expositiu permet entendre la relació de Picasso amb el formigó: des d’un primer contacte amb el mètode de l’encofrat de Le Corbusier, que l’artista descarta, fins al descobriment, gràcies a Carl Nesjar, del conegut com a ‘Naturbetong’, la tècnica de raig de sorra a pressió que finalment es va utilitzar en els populars frisos barcelonins.

El diàleg entre l’art i l’arquitectura: context i altres exemples
Abans d’arribar als frisos, es posa el focus en el context d'aquesta intervenció. I és que les reflexions sobre l'urbanisme i la síntesi de les arts van ocupar grans discussions des de finals dels anys quaranta. Així, es van dur a terme diverses teories –com CIAM 7, Bergamo 1949– i grans realitzacions, amb protagonistes com Le Corbusier, André Bloc, Matisse, Vasarely, Carlos Raúl Villanueva, Sáenz de Oiza, Oteiza, Chillida, Ràfols Casamada, Subirachs…

Així doncs, es donen a conèixer altres casos en els quals arquitectes i artistes s’han unit per crear edificis on l’arquitectura i l’art són indestriables com Ronchamp, de Le Corbusier; Carboneras, d’André Bloc; o la capella al camí de Santiago, de Sáenz de Oiza, Oteiza i Romaní.

A més, al final de l’exposició també es reflexiona sobre com a la ciutat de Barcelona continua present la síntesi de les arts, amb diverses obres d’artistes contemporanis que han anat ocupant carrers, places o racons de la ciutat, com per exemple el fotomosaic del petó a la plaça Isidre Nonell, de Joan Fontcuberta.

Suport per a la conservació, restauració i difusió d’un element patrimonial únic
L’exposició compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, amb qui el COAC va signar un conveni el 2022 per fer possible la rehabilitació dels frisos de Picasso, un element cultural de gran valor per a la ciutat de Barcelona. El mateix document recollia la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell en l’exposició dedicada a l’artista, al mateix temps que contemplava la creació de sinergies entre ambdues entitats per a la cura i difusió del valor patrimonial dels nostres edificis i maximitzar així la contribució a la societat.

Visites guiades a l'exposició
L’obertura de la mostra suposa també el tret de sortida d’una nova iniciativa: les visites guiades. Cada dissabte a les 12 h, es realitzaran visites de la mà d’arquitectes col·legiats que explicaran el contingut exposat. Més informació.

Actes paral.lels en el marc de l'exposició
Dijous 25 de gener a les 18.30h, conferència Remors del nou Brasil al cor de la vella Barcelona a càrrec de Rubén Navarro
Dijous 8 de febrer, La restauració dels frisos de Picasso-Nesjar al COAC


Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de:
 
 

PDF version

Pages