Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Publicat el nou Conveni Estatal d’Enginyeria i Oficines Tècniques

Publicat el nou Conveni Estatal d’Enginyeria i Oficines Tècniques

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Amb data 10 de març de 2023, es va publicar al BOE el XX Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Enginyeria i Oficines Tècniques, d'àmbit estatal. Aquest conveni, d'obligada observança en totes les empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics, arquitectura i urbanisme, va entrar en vigor en el mateix moment de la seva publicació, retrotraient els seus efectes econòmics a data 1 de gener de 2021, i estenent la seva durada fins el 31 de desembre de 2024.

La previsió salarial per als arquitectes, que segons la classificació professional es troben en el Grup I, amb dos nivells salarials previstos: 1 (antics llicenciats o actuals graduats amb màster universitari oficial) i 2 (actuals graduats universitaris sense màster), per a l’any 2022 és:


Pel que fa a la taula salarial de la resta d’anys de vigència del conveni, els imports s’actualitzaran sobre la taula de 2022, aplicant un increment lligat a l’IPC a data 31 de desembre de cada any. Per aquest any 2023, s'aplicarà, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, un increment del 3,50%.

Les empreses disposen de 32 dies, des de la data de publicació, per a fer efectiva la regularització i abonaments de les diferències si s’escau.

Per a més informació, podeu adreçar-vos al servei d'assessorament en matèria laboral, a través del correu electrònic laboral@coac.net.
4/04/2023
Tornar