Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Contractació indefinida de treballadors per part d'autònoms

Publicades les bases per a les subvencions per la contractació indefinida d'un treballador per part d'autònoms

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El passat 6 d’octubre es van publicar les bases generals per concedir subvencions per fomentar la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. 

L’actuació subvencionable és la formalització d’un contracte de treball indefinit, durant un període mínim temporal de 18 mesos, amb una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no tingui vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona treballadora autònoma que sol·licita l'ajut.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats.

Els expedients s'atorgaran tenint en compte l'ordre d'antiguitat de la darrera alta com a treballador o treballadora autònom al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, als règims especials equivalents o a la mutualitat del col·legi professional corresponent. En el cas de les societats limitades unipersonals es tindrà en compte la data d'inici d'operacions que s'indiqui a la Nota informativa mercantil.

Resta pendent de publicació el text íntegre de la convocatòria, de la qual s’informarà tan bon punt es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 Més informació en aquest enllaç

17/10/2022
Tornar