Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Publicades les taules salarials per al 2024 del Conveni col·lectiu d'empreses d'enginyeria i del Conveni del sector de la construcció

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

S'ha publicat al BOE la Resolució de 12 de març de 2024, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per al 2024 del XX Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat.

De conformitat amb l’article 33.2 del Conveni i com a conseqüència que el percentatge de variació anual de l’IPC registrat a data 31/12/2023 ha estat del 3,10% i aquest valor es comprèn a l’interval 4, les taules salarials de l’any 2024 s’incrementen en un percentatge del 2,3% respecte de les taules del 2023.

Juntament amb el plus de conveni estipulat a l’article 38 del Conveni, les Taules salarials per al 2024 queden com resulta a continuació:

Any 2024

Nivell salarial

Taula salarial art. 33

Plus conveni segons art. 38 conveni

Euros

Total anual

Euros

Mes × 14

Euros

Anual

Euros

1

1.869,33

26.170,62

2.493,50

28.664,12

2

1.409,34

19.730,76

2.493,50

22.224,26

3

1.358,99

19.025,86

2.493,50

21.519,36

4

1.245,94

17.443,16

2.493,50

19.936,66

5

1.113,26

15.585,64

2.493,50

18.079,14

6

959,14

13.427,96

2.493,50

15.921,46

7

926,96

12.977,44

2.493,50

15.470,94

8

926,21

12.966,94

2.493,50

15.460,44

 

No es pot oblidar que les empreses han de tenir en compte l’article 34 bis del conveni i garantir que la persona treballadora percebi, com a mínim, el salari mínim interprofessional que quedi fixat per al 2024.

Podeu consultar tota la informació al BOE.


D'altra banda, s'ha publicat també al BOE la Resolució d'1 de març de 2024, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu general del sector de la construcció en la qual s'acorden les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per al 2024, entre d'altres.

De conformitat amb l’article 55.3 del Conveni General del Sector de la Construcció, es fixen les taules salarials del Conveni Col·lectiu de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona per a l’any 2024, totes amb vigència des de l’1 de gener de 2024. La resolució recull les modificacions estructurades en:

· Annex I-A: taula de retribucions
· Annex II: Antiguitats
· Annex III: Hores extraordinàries
· Annex IV: Taula de retribucions anuals del contracte de formació o formació en alternança
· Annex V: Dietes i quilometratge
· Annex VI: Contribució pla de pensiones

Podeu consultar la informació completa al BOE.


Més informació i consultes
Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos al servei d’assessoria laboral a través del correu electrònic laboral@coac.net.
 
 
 

 

15/04/2024
Tornar