Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Modificació de la convocatòria de subvencions Next Generation de l'Agència de l'Habitatge

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat la quarta modificació de la convocatòria de subvencions dels Fons Next Generation per a la rehabilitació residencial.

Amb aquesta modificació s'obre la possibilitat de realitzar sol·licituds sense tenir tota la documentació requerida per avançat. D'aquesta manera, es podrà obtenir un atorgament de subvenció prèvia i reserva de diners, que estarà condicionat a que es faci entrega de la documentació pendent. 

Així, es modifica el punt 5, i tant en el Programa 3 (Edifici) com en el Programa 5 (Llibre del edifici existent i projectes de rehabilitació), es podrà tramitar directament la sol·licitud d'acord amb el procediment i documentació establerts a l'apartat B de l'annex 1 (Programa 3) i a l'apartat B de l'annex 3 (Programa 5), mitjançant el qual es podrà obtenir una resolució condicionada a la presentació de tota la documentació.

Caldrà presentar la documentació en el termini màxim de 3 mesos a partir de l'endemà de la seva notificació. En el cas que no es presenti aquesta documentació dins del termini indicat, la resolució condicionada quedarà sense efecte.

També es modifica el punt 12, establint que el termini màxim per dictar la resolució condicionada i notificar-la és d'1 mes a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud. En cas que no es rebi resolució en aquest termini, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

D'altra banda, s'afegeix el punt 16 bis, que especifica que els beneficiaris han de presentar, en fase de sol·licitud, una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) degudament omplerta i signada.


Per a més informació, consulta el text complet de la RESOLUCIÓ TER/3404/2023, de 3 d'octubre.
16/10/2023
Tornar