Imatge de l'Assemblea de l'ObRE

Marc Riera, nou president de l'ObRE

Imatge: 
© Primera Assemblea de l'ObRE
El passat mes de febrer, va tenir lloc la primera Assemblea General de l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona en la qual el president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Marc Riera, va assumir-ne la presidència, i s’uneix a la Junta de Govern formada per Miquel Vendrell i Deulofeu com a secretari; Christian Balló i Caroën com  a tresorer; i Jordi Güell i Güell, Camil Cofan i Amiel, Lluís Martí i Arderiu i Josep Calbó i Angrill, com a vocals.

La nova Junta de Govern, que agafa el relleu de la presidida per Narcís Reverendo Hospital, el qual ostentava el càrrec des de la seva creació el 2017, assumirà el mandat durant els anys 2021 – 2024. Per aquests quatre anys s’han marcat uns objectius que tenen com a eix vertebrador millorar la qualitat de vida de les persones i el medi ambient a través del foment de la rehabilitació i renovació urbana.

En el decurs dels tres primers anys de vida de l’ObRE s’ha constatat que la rehabilitació i la renovació urbana no ha de ser únicament cosmètica, sinó que ha d’anar sempre de la mà d’una millora de les condicions energètiques dels espais. A més, no es pot dur a terme per un sol col·lectiu, sinó que és el resultat de la col·laboració transversal de diferents agents del territori que hi treballin junts per aconseguir aquests objectius.

Amb aquestes premisses, el programa d’acció de govern és el que es detalla a continuació:

- Esdevenir una plataforma de referència pel que fa a la rehabilitació i renovació urbana a les comarques gironines.
- Informar i difondre sobre els efectes positius de la rehabilitació i renovació urbana que influeixen directament en la millora de la vida de les persones i el medi ambient mitjançant el foment d’activitats, debats i la presència als mitjans de comunicació generalistes.
- Ser transversals i continuar sumant socis, per tal de connectar els diferents agents del territori amb l’objectiu de crear sinergies de treball i impulsar accions estratègiques conjuntes.
- Seguir recollint, filtrant i analitzant dades per focalitzar en les línies estratègiques de l’ObRE i donar solucions respecte a aspectes de la rehabilitació i renovació urbana a les comarques de Girona.
- Donar un servei d’assessorament tècnic i legal en matèria de renovació urbana i rehabilitació, i per tant, que la veu de l’ObRE sigui sinònim d’expertesa i qualitat.
- Impulsar activament polítiques i estratègies que tinguin com a objectiu actuar en la ciutat existent i, per tant, incidir en els diferents governs perquè potenciïn la rehabilitació i renovació urbana.
- Desenvolupar projectes propis i de tercers per aconseguir que es duguin a terme actuacions de rehabilitació i renovació urbana en les ciutats. 


La difusió, una prioritat en aquest nou mandat
Durant el primer semestre del 2021 s’han programat diverses jornades, entre les quals hi ha la dedicada a la  Renovació Urbana i Activitats, que estarà co-organtizada amb la Demarcació de Girona del COAC, la qual dona continuïtat a la jornada realitzada el 2019 dedicada a la Renovació Urbana i Habitatge. 

També s’ha previst la Jornada sobre Rehabilitació en Fusta, juntament amb el CAATEEG i la Universitat de Girona, com també una jornada enfocada a l’administració pública sobre projectes estratègics de municipis de la província.

La programació també inclou unes jornades breus durant tot el 2021 sobre l’impacte de la Covid-19 en la Rehabilitació i Renovació Urbana, ja que és un tema que interessa especialment a l’entitat.

A part de la formació, un altre apartat destacat és l’impuls de projectes com, per exemple, l’Anàlisi de Tipologies d’Habitatges i Millores Energètiques que compta amb el suport de la Diputació de Girona. I també, la col·laboració en projectes duts a terme per tercers com l’Edifica’t, que promou l’Ajuntament de Girona.

Més informació sobre l'ObRE.

11/03/2021
Tornar