RENATURALITZACIÓ D'ESPAIS EDUCATIUS

La Demarcació de Lleida impulsa la renaturalització d'espais educatius. "Patis escolars pel clima"

Imatge: 
© COAC Lleida

La iniciativa "Patis escolars pel clima" va començar ja fa temps quan la Demarcació de Lleida del COAC i l’associació Llavors de Vincle van veure la necessitat d’impulsar la introducció de processos participatius que portessin a les escoles a repensar i transformar els espais en què es desenvolupa la tasca docent. Això va coincidir amb la iniciativa del Col·legi d’Arquitectes d’encarregar la redacció d’un document, l‘ArquiEscola, per donar eines al docents per introduir tota una sèrie de conceptes lligats als espais de les escoles amb una nova mirada.

També van pensar que, si volien que fos possible i que aquesta mirada transformadora a les terres de Lleida tirés endavant, s’havia d’implicar el màxim nombre d’agents. Van engrescar al departament d’Educació de la Generalitat a Lleida i a la Paeria com a agents necessaris perquè aquest projecte fos possible. Aquesta idea va anar implicant a més agents que es van anar afegint, com el Centre de Recursos de la Noguera i el grup de Gestions Creatives de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UDL.

I així es va constituir el Grup de Treball, format per totes aquestes entitats, que té per objectiu impulsar el projecte educatiu, que cada escola ha de fer seu, i fer efectiva la transformació dels espais de les nostres escoles. El Centre de Recursos pedagògics del Segrià com a portaveu del departament d’Educació i el Centre d’art La Panera s’incorporen al Grup de Treball com a impulsors des del primer moment.

La primera jornada de formació es va fer a càrrec d'El Globus Vermell, creadors dels documents “ArquiEscola” i “Patis pel clima”, entre altres. És només el primer d’una sèrie de passos que anirem informant, que han de portar a transformar els espais on desenvolupem  l’activitat docent.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS

Arran de la formació d’aquest Grup de Treball, es va creure necessari preparar el manifest que exposem a continuació, i un conveni de col·laboració entre totes aquestes entitats, per  establir el marc de cooperació i poder dur a terme aquest objectiu.

Aquest conveni ja està preparat i, si no hagués estat per les circumstàncies de pandèmia que estem passant, ja estaria signat per part de totes les entitats participants. Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que encara és més necessària aquesta iniciativa que ens empodera per transformar els nostres centres i fer-los més sostenibles, democràtics, respectuosos amb el clima, inclusius, co-educatius, amb perspectiva de gènere, més preparats per les transformacions i més resilients davant qualsevol circumstància com aquesta que estem vivint.

 PROJECTE: ESPAIS QUE EDUQUEN - PATIS PER A TOTHOM

La primera jornada de formació es només el primer pas d’un projecte de transformació dels nostres espais escolars. Al ser una iniciativa nova i de la que esperem se’n derivin altres projectes de transformació que puguin abastar, tots els espais de les nostres escoles, no solament els patis, i de la que tampoc sabem la possible resposta dels centres, hem pensat en fer el primer any un programa dirigit als patis escolars i amb un nombre reduït d’escoles.

Aquest primer any, aquestes escoles seran centres de primària de la ciutat de Lleida. Ens agradaria que aquest projecte pilot s’anés estenent en el territori i a altres nivells educatius. I la idea és que aquest projecte es pugui replicar amb el concurs de tots els centres i educadors interessats arreu el territori per que el desenvolupeu amb el vostre propi conveni i fent el vostre propi projecte.

La propera acció que és farà serà la convocatòria d’una jornada d’informació d’aquest projecte cap a finals d’abril o primers de maig, en que es presentarà la proposta per que una sèrie de centres escolars puguin adherir-se a aquesta primera convocatòria pel curs 2021-2022. Per llavors esperem tenir signat el conveni de col·laboració que us hem indicat abans.

En la passada jornada informativa es van presentar els formularis de inscripció de les escoles, amb tots els requisits necessaris, entre ells la forta implicació de tota la comunitat educativa del centre en el projecte, el programa de formació per les escoles i les previsions de implementació del programa a cada una de les escoles escollides. Així com la participació de cada un dels agents en cada un del passos del projecte.

Adhesió al manifest de creació del projecte “ESPAIS QUE EDUQUEN, PATIS PER A TOTHOM”

Les entitats promotores del projecte “Espais que eduquen, patis per a tothom” mostrem amb aquest manifest la nostra ferma convicció en la reconfiguració dels espais educatius amb la participació democràtica de la comunitat educativa i l’assessorament tècnic i pedagògic. Aquestes decisions de transformació s’han de prendre de manera conscient sota els valors de la sostenibilitat, la salut, el benestar, la socialització, la inclusió, el respecte i la creativitat. En aquest context situem la creació d’un conveni marc de col·laboració entre institucions i entitats sensibles.

D’aquesta manera neix el projecte, amb l’objectiu de promoure un procés educatiu professional, interdisciplinari i col·laboratiu que impulsi la reflexió i l’acció al voltant dels patis escolars en els centres educatius i capacitar els centres per a què puguin crear de manera autònoma i sostenible el seu propi projecte amb la participació de tota la comunitat educativa implicada (infants, famílies, docents…). Aquest procés ha de comptar també amb el suport i acompanyament de professionals, de manera que l’espai sigui alhora l’objecte i producte d’estudi, generant procediments educatius, democràtics i participatius enriquidors. 

I és per a la promoció d’aquesta mirada interactiva i col·laborativa de fer front als reptes i a la transformació dels espais educatius, que demanem la vostra adhesió a aquest manifest.

Adjuntem el vídeo de la jornada de patis del passat 28/01/2021. Esperem que us agradi!

https://youtu.be/kiIuAYofOKo

8/02/2021
Tornar