Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Finestreta única

L’article 10 de la Llei de Col·legis Professionals, introduït per la Llei 25/2009, de 22 de desembre (Llei òmnibus) estableix que aquestes corporacions disposaran d’una pàgina web per tal que a través d'aquesta finestreta única, d'una banda, els professionals puguin obtenir certes informacions i realitzar alguns tràmits, per via electrònica, a distància i de forma gratuïta; i, per una altra, també els consumidors i usuaris puguin obtenir informació pel mateix procediment i també de forma gratuïta.

 

 
 
Col·legiats
 
 
Consumidors