Nova facana coac
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Òrgans Centrals

Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Centraleta: 93 301 50 00
coac@coac.cat
Atenció a l'arquitecte: 93 306 78 03   CONTACTE >>
Atenció al ciutadà: 93 306 78 41         CONTACTE >>
Departaments i serveis
Direcció General
dgcoac@coac.cat

Arxiu Històric i Fotogràfic
Tel. 93 306 78 43 
arxiuh.bcn@coac.cat 
arxiufotografic@coac.cat 

Assessoria Jurídica
Tel. 93 306 78 03 
juridica@coac.cat 

Biblioteca
Tel. 93 306 78 05 / 21
bibl.bcn@coac.net

Borsa de Treball
Tel. 93 552 08 40 
borsa.bcn@coac.cat 

Comissió d'Incidències
Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Comptabilitat
Tel. 93 306 78 03 
comptabilitat@coac.net

Comunicació i Premsa
comunicacio@coac.cat

Deganat
Tel. 93 306 78 13
deganat@coac.cat

Deontologia
Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Departament de cultura
Tel. 93 306 78 06
cultura@coac.cat

Escola Sert
Arcs, 1-3, 5a planta
Tel. 93 306 78 44 
info@escolasert.com

Exposicions i conferències
Tel. 93 306 78 25 
activitatsculturals@coac.cat

Internacional
Tel. 93 306 78 20
internacional@coac.cat

Màrqueting
93 306 78 14
rrcc@coac.cat

Oficina Consultora Tècnica
octsecretaria@coac.net

Oficina de Concursos
Tel. 93 306 78 23 
infoconcursos@coac.net 

Oficina de Paisatge
Tel. 93 552 08 42
ofpaisatge@coac.cat

Publicacions
Tel. 93 306 78 06
publicacions@coac.cat

Secretaria
Tel. 93 306 78 03
secretaria@coac.cat

Secretaria tècnica
Tel. 93 306 78 61
secretari.tecnic@coac.cat

Suport informàtic
Tel. 93 306 78 03
cauc@coac.cat

Visat
Tel. 93 306 78 03
visat.bcn@coac.cat

Agrupacions
Tel. 93 306 78 28
agrupacions@coac.cat
Versió per a imprimirPDF version